Audit

of financial statements

Audit of single unit and consolidated financial statements,
according to Polish and international standards (IFRS, US GAAP).
Review of financial statements.

More

TRANSFER

PRICING
documentation

Is it worth it to have before being requested by Tax Office.
We identify transactions to be documented
and support clients in preparing transfer-pricing documentation.

More

Audit

of conversion plans
of companies

The company, which intends to change its organizational and legal form,
is required to prepare a plan for the transformation
including the annexes and the auditor's opinion.

More

Szukasz doświadczonego audytora?

Potrzebujesz porady księgowej?

Sprawdź nas!

Wspieramy Klientów poprzez:

Audyt sprawozdań finansowych

Głównym przedmiotem działalności Biura jest audyt, czyli badanie sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych. Biuro prowadzi działalność w oparciu o… Więcej

Przegląd sprawozdań finansowych

Przegląd dotyczy sprawozdań finansowych oraz skróconych sprawozdań finansowych, które obejmują okres krótszy niż rok oraz są sporządzone są na inny moment niż dzień bilansowy… Więcej

Dokumentacja cen transferowych

Opracowanie dokumentacji podatkowej cen transferowych jest formalno-prawnym wymogiem nałożonym przez przepisy podatkowe i obejmuje przygotowanie dokumentu … Więcej

Badanie planów przekształcenia spółek

Przedstawiamy ofertę usługi badania planów przekształcenia, połączenia oraz podziału spółek, której celem jest wydanie opinii o planie, zgodnie z wymogami KSH… Więcej

Konsultacje księgowe i podatkowe

Zapraszamy Państwa do współpracy, gdzie w ramach bieżącego doradztwa oferujemy pomoc przy rozwiązywaniu problemów księgowych lub podatkowych… Więcej

Audyt projektów unijnych

Firmy, które przy realizacji projektów korzystały z dofinansowania z programów unijnych, powinny mieć na uwadze, że jednym z elementów rozliczenia tego wsparcia jest obowiązkowy audyt… Więcej