Audyt

sprawozdań finansowych

Badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych,
według zasad polskich i międzynarodowych (MSSF, US GAAP).
Przeglądy sprawozdań finansowych.

Dowiedz się więcej!

DOKUMENTACJA

PODATKOWA
cen transferowych

Warto ją mieć zanim upomni się o nią fiskus.
Identyfikacja transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.
Pomoc w opracowaniu dokumentacji transfer-pricing.

Dowiedz się więcej!

Badanie

planów przekształcenia
spółek

Spółka, która zamierza dokonać zmiany swojej formy organizacyjno – prawnej,
jest zobowiązana przygotować plan przekształcenia spółki
wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta.

Dowiedz się więcej!

Szukasz profesjonalnego audytora?

Potrzebujesz porady księgowej?

Sprawdź nas!

Oferowane usługi:

Audyt sprawozdań finansowych

Głównym przedmiotem działalności Biura jest audyt, czyli badanie sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych.  Biuro prowadzi działalność  w oparciu  o…

Więcej

Przegląd sprawozdań finansowych

Przegląd dotyczy sprawozdań finansowych oraz skróconych sprawozdań finansowych, które obejmują okres krótszy niż rok oraz są sporządzone są na inny moment niż dzień bilansowy…

Więcej

Dokumentacja cen transferowych

Opracowanie dokumentacji podatkowej cen transferowych jest formalno-prawnym wymogiem nałożonym przez przepisy podatkowe i obejmuje przygotowanie dokumentu …

Więcej

Badanie planów przekształcenia spółek

Przedstawiam ofertę usługi badania planów przekształcenia, połączenia oraz podziału spółek, której celem jest wydanie opinii o planie, zgodnie z wymogami KSH…

Więcej

Konsultacje księgowe i podatkowe

Zapraszam Państwa do współpracy, gdzie w ramach bieżącego doradztwa oferuję pomoc przy rozwiązywaniu problemów księgowych lub podatkowych…

Więcej

Audyt projektów unijnych

Firmy, które przy realizacji projektów korzystały z dofinansowania z programów unijnych, powinny mieć na uwadze, że jednym z elementów rozliczenia tego wsparcia jest obowiązkowy audyt…

Więcej