Kontakt

Biuro Biegłego Rewidenta
Wojciech Adrianowski

Ul. Oriona 37
80-299 Gdańsk

NIP 958-006-47-47
REGON 220599334
E-mail wojciech.adrianowski@gmail.com
Tel. +48 501 472 242

Informacja

Biuro Biegłego Rewidenta Wojciech Adrianowski jest wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3967 (Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 17 listopada 2014 r.).

Biuro posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.