Kontakt

Biuro Biegłego Rewidenta
Wojciech Adrianowski

Ul. Oriona 37
80-299 Gdańsk

NIP 958-006-47-47
REGON 220599334
E-mail biuro@adrianowski.pl
Tel. +48 501 472 242

Informacja

Biuro Biegłego Rewidenta Wojciech Adrianowski jest firmą wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3967 (Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17.11.2014 r.). Biuro posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.