Usługi

Audyt sprawozdań finansowych
Podstawową działalnością naszej firmy jest audyt, czyli badanie sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych…

Więcej

Depositphotos_7840654_original

Przegląd sprawozdań finansowych
Przegląd dotyczy sprawozdań finansowych oraz ich skróconych wersji, które obejmują okres krótszy niż rok oraz są sporządzone są na inny moment niż dzień bilansowy…

Więcej

Depositphotos_10542105_original

Dokumentacja cen transferowych
Służby skarbowe coraz baczniej przyglądają się stosowanym przez grupy kapitałowe cenom we wzajemnych transakcjach. Dlatego warto mieć odpowiednią dokumentację podatkową cen transferowych…

Więcej

Documents at workplace

Badanie planów przekształcenia spółek
Przedstawiamy ofertę usługi badania planów przekształcenia, połączenia oraz podziału spółek, której celem jest wydanie opinii o planie, zgodnie z wymogami KSH…

Więcej

Nulla doi odio

Konsultacje księgowe i podatkowe
Zapraszamy do współpracy, gdzie w ramach bieżącego doradztwa oferujemy pomoc przy rozwiązywaniu problemów księgowych lub podatkowych…

Więcej

European Union at night

Audyt projektów UE
Firmy, które przy realizacji projektów korzystały z dofinansowania z programów unijnych, powinny mieć na uwadze, że jednym z elementów rozliczenia tego wsparcia jest obowiązkowy audyt…

Więcej