Dokumentacja podatkowa cen transferowych cheap maca

DebatingOpracowaniedokumentacji podatkowej cen transferowych jest formalno-prawnym wymogiem nałożonym przez przepisy podatkowe i obejmuje przygotowanie dokumentu, w którym transakcja lub suma transakcji podlegająca obowiązkowi dokumentacyjnemu powinna zostać opisana w oparciu o następujący zakres informacji: